Bệnh viện trong sân chùa

Hơn 30 năm qua Vạn Thọ Cổ Tự là một địa chỉ tin cậy để bà con trong thành phố và nhiều tỉnh lân cận tìm đến nhờ các sư thầy chữa giúp các bệnh về cơ xương khớp bằng phương pháp y học cổ truyền và bằng tấm lòng rộng mở cứu giúp chúng sinh theo lời Phật dạy. Các nhà sư ở đây đã tận tình chữa chạy cho biết bao người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *